.

بازرگانی کاشی و سرامیک تودویی مفتخر است که اعلام نماید با تکیه بر نیروهای انسانی متعهد و کارامد خود  نیازهای بازار ایران را شناسایی کرده و توانسته است بعنوان یکی از شرکت های موفق ایرانی ، به عنوان تولید کننده و توزیع کننده  محصولات کاشی و سرامیک در داخل وخارج از کشور در تمامی سطوح با مشارکت جمعی و همدلی و همفکری ،اهداف مشتریان را اهداف خود دانسته و ضمن ارج نهادن به ارزشهای آنها ، در جهت رفع نیازها ونیز ارتقای سطح موجود  تلاش کند.